index
Man
Vrouw
Voorletters
Naam
Adres
Huisnr
Postcode
Plaats
Geb.datum
Bank/Giro
Beroep
Ingangsdatum
Email
Telefoon
Aanvrager heeft kennis genomen van de voorwaarden, de premie en het eigen risico en verklaart zich hiermee akkoord.

Aanvrager zal tevens de verzekering voor het risico van aansprakelijkheid van de Paramotor via parachuteverzekering.nl afsluiten en handhaven.

De verzekering gaat in op de ingangsdatum maar nooit  eerder dan het moment van verzending van deze aanvraag.

Aanvrager verklaart niets te melden te hebben dat van belang zou kunnen zijn voor het beoordelen van deze aanvraag van verzekering. Aanvrager is nooit door enige verzekeraar een verzekering opgezegd of geweigerd of op op beperkte condities aangeboden en heeft geen strafrechtelijk verleden.

Aanvrager verleent hierbij machtiging de premie van zijn of haar  rekening af te schrijven.

De verzekering wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar met automatische verlenging voor steeds weer een jaar.

Opzegging van de verzekering dient 1 maanden voor het einde te geschieden. Er wordt geen restitutie verleend bij voortijdige beeindiging.
Aanvraagformulier Paramotor-uitrustingverzekering
Kies het maximale verzekerde bedrag met premie (excl. poliskosten en belasting)
Het is altijd mogelijk dat wij u toch nog een nadere specificatie van de uitrusting vragen. De premie bedraagt 30 per 1000 en het eigen risico is 250.