Man
Vrouw
Voorletters
Naam
Adres
Huisnr
Postcode
Plaats
Geb.datum
IBAN Bank
Beroep
Ingangsdatum
Email
Telefoon
De verzekering gaat in op de ingangsdatum maar nooit  eerder dan het moment van ontvangst van de specificatie van de uitrusting.

Aanvrager verklaart niets te melden te hebben dat van belang zou kunnen zijn voor het beoordelen van deze aanvraag van verzekering. Aanvrager is nooit door enige verzekeraar een verzekering opgezegd of geweigerd of op op beperkte condities aangeboden en heeft geen strafrechtelijk verleden.

Aanvrager verleent hierbij machtiging de premie van zijn of haar  rekening af te schrijven.

De verzekering wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar met automatische verlenging voor steeds weer een jaar.

Er wordt geen restitutie verleend bij voortijdige beeindiging.
Aanvraagformulier Sport-Uitrustingverzekering
Kies het maximale verzekerde bedrag met premie (excl. poliskosten en belasting)
Het is altijd nodig om een specificatie van de uitrusting te mailen.
index
Controlevraag i.v.m. Spam
Welk getal staat hier?