Disclaimer

De website Parachuteverzekering.nl van De Graaf & Beuken Adviesgroep  wordt met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij streven daarbij naar juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie, producten en diensten op deze site. De juistheid, actualiteit of volledigheid van deze site kan echter niet worden gegarandeerd. Uitsluitend de in de polis genoemde polisvoorwaarden kunnen binden.

Aansprakelijkheid van Parachuteverzekering.nl of  van De Graaf & Beuken Adviesgroep voor welke schade dan ook, ontstaan door de toegang tot deze site, of het gebruik van hetgeen op deze site wordt aangeboden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt ook voor de gevolgen van het (tijdelijk) niet toegankelijk zijn van deze site, om welke reden dan ook.

Parachuteverzekering.nl en De Graaf & Beuken Adviesgroep aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen, of die verwijzen naar onze websites.

Privacy
De persoonlijke informatie die u aan Parachuteverzekering.nl en De Graaf & Beuken Adviesgroep verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet aan derden, anders dan eventuele betrokken verzekeraars worden verstrekt, tenzij wettelijke voorschriften ons daartoe verplichten. De gegevens die u toestuurt dienen juist te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Niet-persoonlijke gegevens en materiaal, zoals suggesties en ideeŽn, die door u naar Parachuteverzekering.nl of De Graaf & Beuken Adviesgroep worden verzonden, worden in beginsel niet vertrouwelijk behandeld en kunnen zonder nadere toestemming en zonder enige (financiŽle) vergoeding worden gebruikt en gereproduceerd. Door toezending van dergelijke informatie stemt u hiermee in.

Copyrights
De website van Parachuteverzekering.nl en De Graaf & Beuken Adviesgroep, alsmede alle zich daarin bevindende werken en informatie, zijn eigendom van het bedrijf en zijn onderhevig aan de bepalingen van het auteursrecht. Het is uitsluitend toegestaan deze werken en informatie op het beeldscherm te bekijken en ten behoeve van eigen gebruik af te drukken. Iedere bewerking, openbaarmaking en verveelvoudiging, waaronder begrepen verspreiding, verzending, opneming in een ander werk, netwerk of website, vertaling of commercieel gebruik is zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf verboden.